Osteopathie

Wat is osteopathie?

Het lichaam is een fantastisch mooie machine met talloze onderdelen.
Ieder radertje en schroefje heeft een eigen functie en beweging en staat weer in verbinding met een ander radertje. Zo ontstaat er een goed geolied geheel, mits alle onderdelen goed met elkaar communiceren en goed kunnen bewegen.
Dit vereist een goede conditie van alle onderdelen in de machine! De osteopathie is een manuele therapie en  richt zich op het goed functioneren van de hele machine, het gehele lichaam dus. Men noemt dit ook wel een holistische aanpak.

De osteopathie is de vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse arts dr. Andrews Taylor  Still. In de Verenigde Staten is osteopathie een erkende vorm van gezondheidszorg. Via Engeland en Frankrijk is de osteopathie in Europa bekend geworden. In Nederland is deze vorm van behandelen nog relatief jong; de eerste humane osteopaten vestigden zich in 1985 in Nederland.

Een osteopaat onderscheidt drie verschillende bewegende systemen in het lichaam. Ten eerste het parietale systeem (botten, gewrichten, pezen en spieren). Ten tweede het viscerale systeem (de organen en hun omringende vliezen, bloedvaten en het lymfestelsel). Tenslotte is er het craniosacrale systeem (schedel en hersenvliezen, ruggenmergsvlies en hersenvochtcirculatie). De drie systemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu.
Om optimaal en zonder klachten te kunnen functioneren is het van belang dat binnen alle drie de systemen sprake is van optimale bewegingsvrijheid. Wanneer er bewegingsverlies ontstaat in een bepaald deel van het lichaam beïnvloedt dit ook andere delen van het lichaam en kan dit klachten veroorzaken. De oorzaak van een klacht kan dus in een ander deel van het lichaam liggen dan waar de klacht zich openbaart. Men kan dit weer vergelijken met een machine; als er ergens één schroefje vastloopt, kan dit consequenties hebben voor het bewegen elders in de machine.

De osteopatische behandeling richt zich dan ook op het herstellen van de beweeglijkheid van diverse structuren in het lichaam, zodat er weer een balans ontstaat en het lichaam zelf de kans krijgt om te herstellen. Zo ondersteunt de osteopathie het  natuurlijk genezingsproces van het lichaam.

Samenvattend kan gesteld worden dat de osteopathie uitgaat van de volgende principes:

 1. Het lichaam functioneert als een eenheid.
 2. De structuur en de functie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 3. Het lichaam beschikt over zelf-regulerende mechanismen.


Osteopathie kan bij veel klachten een zinvolle therapie zijn. Het kan helpen bij diverse problemen, hierbij valt te denken aan:

 • stijfheid en spierkramp
 • rug- en halsproblemen (bv. niet kunnen inbuigen, wegdrukken van de rug, moeite met verzamelen en andere rijtechnische problemen)
 • problemen met opzadelen en opstijgen
 • overgevoeligheid bij borstelen
 • kreupelheid
 • problemen met hengstigheid en vruchtbaarheid
 • problemen met hoofd zoals kopschuwheid en problemen met aannemen van bit
 • spijsverteringsproblemen zoals diarree en koliek