Testimonial – 368

Vanuit de ervaringen met onze voorgaande honden en ons werk met honden, weten we hoe gezondheid en gedrag met elkaar verbonden zijn. Gedragsuitingen van honden worden te vaak geïnterpreteerd als alleen ongewenst gedrag waarbij alleen gedragsmatig naar de hond wordt gekeken. Dat is jammer, er zijn namelijk vaak onderliggende redenen waarom een hond bepaald gedrag vertoont.
Onze Leonberger die nog maar kort bij ons woonde, vertoonde een gedragsuiting die ons inziens gerelateerd was aan een fysieke oorzaak. Na een gewenningsperiode hebben wij Wieteke gevraagd voor een osteopatische behandeling voor onze Leonberger en na de behandeling van Wieteke was dit gedrag over! Onze Leonberger zat in alle opzichten lekkerder in haar lijf. Wieteke heeft ook een aangepaste osteopatische behandeling gegeven aan onze oudste hond (ruim 14 jaar) zodat ze weer soepeler kan bewegen en ook bij haar met succes!!